Home » Levensbeschouwing

De kijk op het leven

U zult misschien wel gedacht hebben, waar blijft hij nou met de invulling onder het hoofdstukje levensbeschouwing. Nu, hier is een begin.

Inmiddels alweer zo'n 18 jaar, ben ik leraar voor het vak levensbeschouwing en ook dat is nog steeds een grote passie. Ik weet niet hoe dat met andere lesvakken is, maar als ik niet met fotografie bezig ben, dan ben ik met levensbeschouwing bezig. Maar zelfs met fotograferen, komt mijn kijk op de werkelijkheid ook steeds om de hoek kijken.

De leerlingen van de tweede klas kregen een opdracht om foto's te maken in hun eigen omgeving. Deze foto's moesten op een of andere manier met levensbeschouwing te maken hebben.

Dat was voor veel leerlingen toch een probleem. En als ze al iets hadden, was dat toch weer vaak een kerkgebouw of kruis aan de kant van de weg. Maar levensbeschouwing gaat zoveel verder. Ook de foto hierboven, kunt u levensbeschouwelijk uitleggen. Probeer maar.

Een andere manier om de leerlingen na te laten denken, is de les te starten met een popsong. Zo heb ik het (bijna) afgelopen schooljaar "Prayer in C" van Lilly Wood and the Prick laten horen.

Iedereen kent dat nummer en verschillende leerlingen zongen het dan ook mee.  Maar weten wat ze zingen is er niet bij. Daar zijn dan een nederlandse vertaling en een hoop extra vragen voor nodig om in te zien, dat het lied een gebed naar God toe is. Dat zit al in de titel, maar het woord God wordt nergens gebruikt. Eigenlijk is het een grote aanklacht naar God toe, vanwege alle ellende in deze wereld.

Luister er nog maar eens goed naar.

 


Wat leerlingen vaak maar moeilijk vinden is het waarom van het vak levensbeschouwing op school. Niet dat andere vakken daar geen last van hebben, maar bij levensbeschouwing zien zij vaak de zin en het nut ervan helemaal niet in. Hoe leg je dat dan uit?

Hieronder een poging.

Waarom hebben we levensbeschouwing op school?

Levensbeschouwing betekent : aandachtig kijken naar het leven. 
  
Bij het vak levensbeschouwing gaat het om jouw kijk op het leven en de kijk op het leven van andere mensen. Je leert er met de dingen bezig zijn die belangrijk zijn in het leven. Daarbij komen allerlei levensvragen  aan de orde zoals:  Wat is het doel van mijn leven? 
Wat vind ik belangrijk in het leven? 
Is er een leven na de dood? 
Is er een god? 
Waarom is er zoveel lijden in de wereld? 
Waarom overkomt mij dit? 
Wat maakt mij gelukkig?  

Allemaal vragen die jij jezelf vroeg of laat ook zult stellen.   
De keuzes die je maakt in je leven hebben te maken met hoe jij tegen het leven aankijkt: hebben dus te maken met jouw levensbeschouwing. 
Jouw ervaringen, opvattingen, beelden, rituelen, de mensen waar je mee omgaat, en jouw handelen zijn onderdelen van levensbeschouwing. 
In je leven krijg je te maken met al die onderdelen. In de dingen om je heen, de mensen om je heen, in de maatschappij waar je deel van uit maakt, in de geschiedenis, in je eigen “ik”, eigenlijk in alles. 
Het vak levensbeschouwing helpt jou structuur in het leven te geven en de betekenis van het leven beter te begrijpen. 
  
Veel mensen (nu zo’n 84% wereldwijd) vinden hun antwoorden op levensvragen uit de godsdiensten. Daarom is het belangrijk dat je toch enige elementaire kennis krijgt over die godsdiensten.  Je krijgt in je leven te maken met mensen die tot een bepaalde godsdienst horen. Als jij kennis hebt van de godsdiensten kun je die mensen ook beter begrijpen en misschien zijn er onderdelen van een godsdienst die jou aanspreken, waar jij in jouw leven ook iets aan hebt. Zo leer je van elkaar. 
  
Jij zult in aanraking komen met de vele levensbeschouwelijke kwesties en problemen in dat moderne, multiculturele en globaliserende leven. Elke dag kun je ervan horen in het nieuws. Dan kun je ook maar het best goed voorbereid zijn op dat moderne leven. En daarbij gaat het bij lange na niet alleen om technologie en economie. Als je niets meer ziet in het leven dan dat, raak je de brede context van het leven uit het zicht. Zelfs de neo-liberalen zijn daar intussen ook achter gekomen. Riep minister president Rutte laatst ook niet op om onze joods-christelijke en humanistische waarden niet uit het oog te verliezen?

Het huidige leven roept steeds meer levensvragen op. Daarmee bezig zijn is bittere noodzaak geworden.

Maar onderzoek heeft ook uitgewezen, dat het uiterst zinvol is dat je als kind in aanraking komt met verschillende levensbeschouwingen. Daar kennis van opdoen geeft je verdieping en houvast. Hoe meer je leert over de verschillende levensbeschouwingen, des te beter ben je in staat je eigen kijk op het leven vorm te geven.

Als kind dien je niet alleen voorbereid te worden op een kennismaatschappij, maar ook op een waardensamenleving. Op een goede manier kennis nemen met de hoofdlijnen van die waardensystemen zou op elke middelbare school verplicht moeten zijn.

Wil jij met iedereen over de wereld kunnen communiceren, dan is niet alleen kennis van de Engelse taal nodig. Als je de andere echt wilt begrijpen, of op zijn minst wilt kunnen volgen, dan zal een gedegen levensbeschouwelijke vorming niet kunnen ontbreken.

Kijk ook eens bij:

http://www.nieuwwij.nl/interview/levensbeschouwing-op-school-maakt-leerlingen-betere-burgers/

https://www.startpagina.nl/v/maatschappij/onderwijs/vraag/204463/leer-vak-levensbeschouwing

http://people.zeelandnet.nl/wino/klas%201/brugklas%20A/BMensen%20hebben%20een%20levensbeschouwing2GROOT.htm